BMG TRADA Certifiering blir en del av TÜV Rheinland Group

Efter att ha varit aktiv på den nordiska marknaden sedan 1993 och som partner till TÜV Rheinland i mer än tjugo år, överlåtes aktiemajoriteten i BMG TRADA Certifiering till TÜV Rheinland Group.

Sammanslagningen av de båda bolagens kompetenser adderar stort värde till alla våra kunder på den nordiska marknaden. Som en del av TÜV Rheinland, kan vi erbjuda företag och organisationer en bred portfölj av tjänster för certifiering av ledningssystem.

BMG TRADA Certifiering kommer fortsätta att vara ackrediterad av styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC för att certifiera företags och organisationers ledningssystem inom ISO 9001, ISO 14001, EMAS och ISO 45001 . Vi ingår som en del i TÜV Rheinland Group för ökad möjlighet till att skapa nya affärsrelationer, bevara och utöka befintliga kundsamarbeten.

Ta del av vårt pressmeddelande här.

För mer information om TÜV Rheinland
https://www.tuv.com/sweden/en/quality-management.html

Mot ökad lönsamhet

Vi hjälper dig att förbättra dina processer genom att peka ut risker och möjligheter och visa hur
du kan spara råvaror och resurser. Vi utmanar dig att skapa verktyg för att öka både konkurrenskraft
och lönsamhet. På riktigt.

Med ditt bästa för ögonen

Vi är ett 20-tal engagerade medarbetare med lång erfarenhet och hög kunskapsnivå, som du får möta
när vi certifierar din verksamhet. Vårt mål är att inspirera och tillföra något värdefullt varje gång vi ses.

Nyheter

2019-04-05

ProSanitas Certifiering går ihop med HS Certifiering och samtidigt in i samarbete med
Bureau Veritas Norden gällande internationella livsmedelsstandarderna.

Pressmeddelande certifieringsföretag inom livsmedelsbranschen går ihop

ProSanitas verksamhet fortskrider som vanligt.

2018-09-17

Nu kan vi utfärda certifikat mot ISO 45001:2018

I augusti 2018 har BMG TRADA Certifiering som ett av första certifieringsorgan blivit ackrediterade för ISO 45001:2018.
Detta innebär att vi från och med nu kan certifiera er organisation mot denna nya arbetsmiljöstandard.

Alla certifikat för AFS 2001:1 och OHSAS 18001:2007 blir ogiltiga efter 2021-03-12. Det gäller att uppgradera 
i god tid.

Om ni har ett befintligt certifikat för AFS 2001:1 eller OHSAS 18001:2007 kommer er revisor att diskutera med er
hur uppgradering kan ske på ett smidigt sätt, exempelvis vid nästkommande revision.

Givetvis kan ni också kontakta oss om ni vill ha en uppgradering tidigare!

Uppdaterad 2019-09-05

 

Standarder

 

Att bli certifierad

 
steg1.png

Förarbetet

Kravet för att få bli certifierad är att du har utvecklat ett ledningssystem baserat på kriterierna i den standard du valt, och att du har börjat arbeta aktivt med det i din verksamhet. När du får en en offert av oss börjar vi med att stämma av att det som behövs för en certifiering, finns på plats. Därefter planerar vi upplägget tillsammans.

Revisionen

Huvudrevisionen sker hos dig. Vår revisor stämmer av hur ditt ledningssystem och dina rutiner fungerar, samt pekar på risker och förbättringsmöjligheter. En rundvandring i din verksamhet ingår alltid. Revisionen avslutas med ett sammanfattande möte där eventuella avvikelser tas upp.

Certifikatet

När de eventuella avvikelserna är åtgärdade och allt är godkänt får du ett certifikat av oss. Men det är egentligen bara en formalitet. Det viktiga är att du tagit ett stort steg i utvecklingen av din verksamhet genom att börja arbeta systematiskt med ett certifierat ledningssystem. Och att det i sin tur ger resultat i form av ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

 
 

Lär dig mer

Vi vill inspirera och motivera dig i ditt utvecklings- och förbättringsarbete. Ta del av vår kompetens inom just ditt område genom att gå en utbildning hos oss.

Läs mer om våra utbildningar →

 
 

"Vi lämnar aldrig en revision utan att känna att vi tillfört något värdefullt."

Per Davidson, grundare BMG TRADA Certifiering

 
 
 
 

Lokalt eller globalt?

Med hjälp av våra samarbetspartners är vi ännu bredare i vår kompetens och når utanför Sveriges gränser . Vi kan certifiera ditt företag på flera olika marknader, både i Europa och globalt. Vi kan också hjälpa dig inom områden där vi själva inte är verksamma. 

Läs mer om våra samarbetspartners →

 
 
 

 

Har du frågor och funderingar? 

Du är alltid välkommen höra av dig till oss!
info@bmgprosanitas.se
Tel 031-360 70 20

En certifiering ökar din konkurrenskraft och din lönsamhet.