Certifiering av arbetsmiljö
AFS 2001:1, ISO 45001 eller OHSAS 18001

 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete hjälper dig att skapa en sund arbetsplats med friskare och gladare medarbetare och lägre risker för skador och olycksfall.

Standarder för bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet ska följa arbetsmiljöverkets riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Vi certifierar företag mot AFS 2001:1 och mot OHSAS 18001 som är en internationellt anpassad brittisk standard. Från och med 2016 eller 2017 kommer de båda att ingå i ISO-familjen under namnet ISO 45001. AFS 2001:1 och OHSAS 18001 hjälper dig att planera, implementera och ständigt förbättra arbetsmiljöarbetet. De ger dig vägledning för hur du ska ta hänsyn till såväl de fysiska som de psykosociala aspekterna av arbetsmiljö (organisatorisk och social arbetsmiljö).

Din arbetsmiljö är viktig för oss

Under certifieringsprocessen, som är en viktig del av arbetsmiljöarbetet, gör vi en bedömning av ditt arbetsmiljöarbete och hur väl implementerat det är i din organisation. Våra revisorer har gedigen kunskap om arbetsmiljöarbete i olika typer av miljöer och delar gärna med sig av sina erfarenheter. De hjälper dig att utveckla och förbättra arbetsmiljön – för dina anställdas och din verksamhets skull.

Ökad konkurrenskraft

En välmående arbetsplats ger dig konkurrenskraft som arbetsgivare. En arbetsmiljöcertifiering hjälper dig att nå hela vägen fram.

 

 

Har du några frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen höra av dig till oss!
info@bmgprosanitas.se
Tel 031-360 70 20

Fördelar med certifiering av arbetetsmiljön

 

Du stärker ditt varumärke, skapar ett gott rykte och öppnar nya dörrar som arbetsgivare.

Du får de verktyg du behöver för att ha möjlighet att uppfylla aktuella lagkrav och regelverk.

 

Dina medarbetare mår bättre på lång sikt.