slide-1

Hem » Energicertifiering

ISO 50001

ISO 50001 är en standard för energiledningssystem som syftar till att hjälpa organisationer att hantera energiresurser på ett effektivt sätt. Genom att tillämpa ISO 50001 kan organisationer minska sin energiförbrukning och därmed bidra till en mer hållbar framtid.

STEMFS 2014:2 och ISO 50001 – Energiledningssystem

Att bli certifierad för STEMFS 2014: och ISO 50001 är en frivilligt, vilket innebär att organisationer själva väljer om de vill implementera standarden eller inte. Detta ger organisationer flexibilitet att anpassa standarden efter deras specifika behov och omständigheter.

Fördelarna med energiledningssystemet 

En av de största fördelarna med att implementera energiledningssystem är att organisationer kan minska sina energikostnader. Genom att effektivisera användningen av energiresurser kan organisationer spara pengar på sin energiförbrukning. Detta kan i sin tur leda till ökad lönsamhet och konkurrenskraft för organisationen.

Det hjälper organisationer att uppfylla sina miljö- och hållbarhetsmål. Genom att minska sin energiförbrukning minskar organisationens koldioxidutsläpp och därmed dess påverkan på miljön.

Implementering av energiledningssystem kan också hjälpa organisationer att förbättra sin image och rykte. Genom att företagen visar att de är engagerade i att minska sin energiförbrukning och bidra till en hållbar framtid kan organisationer öka sitt förtroende och anseende bland kunder, leverantörer och andra intressenter.

Genom att använda standarden som en guide kan organisationer skapa en energihanteringsplan och kontinuerligt övervaka och utvärdera sin energiprestanda, vilket kan leda till förbättrad energieffektivitet och bättre användning av energiresurser.

Förbättring och utveckling genom energiledningssystem

Sammanfattningsvis kan energiledningssystem hjälpa organisationer att:

  • Hantera energiresurser på ett effektivt sätt
  • Minska sina energikostnader
  • Uppfylla miljö- och hållbarhetsmål
  • Förbättra sin image och rykte
  • Förbättra sin energihantering på ett systematiskt och strukturerat sätt.

Genom att implementera standarden kan organisationer bidra till en mer hållbar framtid och öka sin lönsamhet och konkurrenskraft.

Fördelar med energicertifiering

Du visar att du tar energiförbrukning på allvar och att du har ett miljöfokus

Du får effektivare processer, högre kvalitet och ökad din lönsamhet

Du minskar dina energikostnader