slide-2

Företagscertifiering

ISO certifiering av företag och organisationer inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, transport- och logistiksäkerhet, skog och andra områden.

Områden vi certifierar

Vi ISO certifierar företag och organisationer inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, energiledning, transport-, logistik- och IT-säkerhet, skog och andra områden.

Kvalitet

Ett kvalitetsledningssystem är ett bra verktyg för att kontinuerligt utveckla och förbättra en verksamhet.

Miljö

Ett väl fungerande miljöledningssystem leder till hållbar tillväxt, bättre resursanvändning och effektivare produktion.

Arbetsmiljö

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete hjälper dig att skapa en sund arbetsplats med lägre risker för skador och olycksfall.

Transport och logistik

Säkra transporter handlar om mer än att gods ska levereras smidigt och säkert.

Skog

För att kunna certifiera inom områden där vi själva inte är ackrediterade samarbetar vi med Preferred by Nature, tidigare NEPCon.

Fler standarder

Vi ingår som en del i TÜV Rheinland Group för ökad möjlighet till att skapa nya affärsrelationer, och bevara och utöka befintliga kundsamarbeten.

Steg för steg: Att bli certifierad

Förarbetet

Kravet för att få bli certifierad är att du har utvecklat ett ledningssystem baserat på kriterierna i den standard du valt, och att du har börjat arbeta aktivt med det i din verksamhet. När du får en en offert av oss börjar vi med att stämma av att det som behövs för en certifiering, finns på plats. Därefter planerar vi upplägget tillsammans.

Revisionen

Huvudrevisionen sker hos dig. Vår revisor stämmer av hur ditt ledningssystem och dina rutiner fungerar, samt pekar på risker och förbättringsmöjligheter. En rundvandring i din verksamhet ingår alltid. Revisionen avslutas med ett sammanfattande möte där eventuella avvikelser tas upp.

Certifikatet

När de eventuella avvikelserna är åtgärdade och allt är godkänt får du ett certifikat av oss. Men det är egentligen bara en formalitet. Det viktiga är att du tagit ett stort steg i utvecklingen av din verksamhet genom att börja arbeta systematiskt med ett certifierat ledningssystem. Det i sin tur ger resultat i form av ökad konkurrenskraft och lönsamhet.