slide-1

Hem » Svetscertifiering

ISO 3834 – Svetscertifiering

ISO 3834 – Svetscertifikat för företag

Här nyttjar vi Tüv Rheinlands ackreditering och revision görs av vår nordiska personal. EN ISO 3834 är ett kvalitetsledningssystem som är en internationellt erkänd standard för svetsande företag. Ett ledningssystem är ett företags samlade processer och det är således dessa processer som certifieras när ett företag väljer att certifiera sig enligt ISO 3834.

Vilken kravnivå omfattas er verksamhet av?

Detta beror på vad för produkter ni tillverkar och därmed svetsens inverkan i produkten gällande säkerhet, konstruktion och funktion. ISO 3834–4 är den enklaste av kravnivåerna medan ISO 3834-2 är den mest omfattande.

Vilken nivå ni som företag omfattas av bestäms av den produktstandard, specifikation eller föreskrift som är tillämpbar för er produkt. Allra bäst styrning och kvalitetskontroll kan du som kund få genom at ha ett integrerat kvalitetsledningssystem enligt både ISO 9001, EN ISO 3834 samt eventuell produktstandard.

Är du som kund certifierad enligt dessa standarder tillsammans med ISO 14001 behöver ni med stor sannolikhet inte oroa er över olika kunders kvalitets- och miljöfrågor, allt är på plats.

EN1090 – för produkter tillverkade av stål & aluminium

Fabriks produktionskontroll i enlighet med EN 1090.

Byggproduktförordningen (CPR) har fastställt harmoniserade standarder för att standardisera kvalitetskontrollen av byggprodukttillverkning, garantera fri handel och säkerställa obegränsad användning av kvalificerade produkter inom den Europeiska Unionen.

CPR kräver att alla metallproducerande och bearbetande företag som vill sälja byggprodukter i Europeiska Unionen certifierar sin fabriksproduktionskontroll (FPC).

Tillverkare av till exempel varmvalsade stålprodukter eller aluminiumkomponenter behöver FPC i enlighet med den harmoniserade specifikationen EN 1090–1.

Alla byggprodukter avsedda för den europeiska marknaden måste vara CPR-kompatibla med huvudfokus i första hand på skriftlig ”Declaration of Performance ” och modifierad CE-märkning.

TÜV Rheinland är erkänt som ett av de första anmälda organen för EN 1090-standarden och ger hjälp med att hantera praktiska frågor och regulatoriska krav för att byggprodukter ska kunna säljas över hela EU.

Fördelarna med EN 1090 certifierade företag

Med tillverkarens certifiering av EN 1090-överensstämmelse av TÜV Rheinland-tjänster för certifiering av fabriksproduktionskontroll enligt EN1090 möjliggör du:

  • Utöka din marknad till Europeiska unionen.
  • Få sinnesfrid genom att uppfylla alla dina juridiska skyldigheter.
  • Dra nytta av TÜV Rheinland vår branschledande expertis och erfarenhet.
  • Uppfylla förutsättningarna för att få CE-märkning.

Vänligen kontakta oss för att lära dig mer om hur våra EN 1090-efterlevnadstjänster kan gynna ditt företag!