slide-1

Hem » Kvalitetscertifiering

Kvalitetscertifiering

ISO 9001 - Ett kvalitetsledningssystem är ett bra verktyg för att kontinuerligt utveckla och förbättra en verksamhet.

ISO 9001 Certifiering

Ett kvalitetsledningssystem är ett bra verktyg för att kontinuerligt utveckla och förbättra en verksamhet. När du arbetar systematiskt med ett ledningssystem får du effektivare processer, högre kvalitet och nöjdare kunder – därmed ökar din lönsamhet.

Standard för effektiv kvalitetsledning

Vi certifierar företag och organisationer mot kvalitetsstandarden ISO 9001. Det är en internationell standard som ger dig ett ramverk för att definiera syfte och mål med kvalitetsarbetet. Den ger dig riktlinjer kring hur du identifierar krav från kunder och intressenter och hur du sätter upp processer och rutiner för att möta dem. Det systematiska ledningsarbetet ger företagsledningen kontroll över verksamheten och hjälper alla i företaget att sträva mot gemensamma mål.

Ständig förbättring och utveckling

Certifieringen är en viktig del av arbetet med ledningssystemet. Våra revisorer har erfarenhet från ledarskaps-, utvecklings- och verksamhetsstyrning, och delar gärna med sig av sina erfarenheter. Under certifieringsprocessen stämmer de av hur ditt kvalitetsarbete faktiskt fungerar och hur effektivt det genomsyrar organisationen. De hjälper dig att tänka i nya banor och utmanar dig att ständigt förbättra och utveckla ditt ledningssystem.

Säkra din framtid med ISO 9001

Certifiera dig mot ISO 9001 och öka din konkurrenskraft och lönsamhet.

Fördelar med kvalitetscertifiering

Du visar att du tar kvalitet på allvar och att du alltid har kunden i fokus

Du får effektivare processer, högre kvalitet och ökad din lönsamhet

Du öppnar nya dörrar som leverantör