slide-1

Hem » Arbetsmiljöcertifiering

Arbetsmiljöcertifiering

ISO 45001 för ett systematiskt arbetsmiljöarbete som hjälper dig att skapa en sund arbetsplats med lägre risker för skador och olycksfall.

ISO 45001

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete hjälper dig att skapa en sund arbetsplats med friskare och gladare medarbetare och lägre risker för skador och olycksfall.

ISO 45001 standarder för bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet ska följa arbetsmiljöverkets riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi certifierar företag mot ISO 45001:2018 som är en internationellt anpassad standard. Från och med 2016 eller 2017 kommer de båda att ingå i ISO-familjen under namnet ISO 45001:2018. ISO 45001:2018 hjälper dig att planera, implementera och ständigt förbättra arbetsmiljöarbetet. De ger dig vägledning för hur du ska ta hänsyn till såväl de fysiska som de psykosociala aspekterna av arbetsmiljö (organisatorisk och social arbetsmiljö).

Din arbetsmiljö är viktig för oss

Under certifieringsprocessen, som är en viktig del av arbetsmiljöarbetet, gör vi en bedömning av ditt arbetsmiljöarbete och hur väl implementerat det är i din organisation. Våra revisorer har gedigen kunskap om arbetsmiljöarbete i olika typer av miljöer och delar gärna med sig av sina erfarenheter. De hjälper dig att utveckla och förbättra arbetsmiljön – för dina anställdas och din verksamhets skull.

Ökad konkurrenskraft med ISO 45001

En välmående arbetsplats ger dig konkurrenskraft som arbetsgivare. En arbetsmiljöcertifiering hjälper dig att nå hela vägen fram.

Fördelar med arbetsmiljöcertifiering

Du stärker ditt varumärke, skapar ett gott rykte och öppnar nya dörrar som arbetsgivare

Du får de verktyg du behöver för att ha möjlighet att uppfylla aktuella lagkrav och regelverk

Dina medarbetare mår bättre på lång sikt