Miljöcertifiering
ISO 14001 eller EMAS

 
 

Ett väl fungerande miljöledningssystem är ett smart affärsutvecklingsverktyg. Det leder till hållbar tillväxt, bättre resursanvändning och effektivare produktion. Du får möjligheten att ta miljöansvar samtidigt som du ökar din lönsamhet.

Standarder för effektiva miljöledningssystem

Vi certifierar företag och organisationer mot två olika miljöstandarder ISO 14001och EMAS (European Eco-Management and Audit Scheme). De är snarlika, då kriterierna i ISO 14001 ingår i EMAS. De stora skillnaderna är att EMAS kräver en offentlig miljöredovisning, som ska granskas av revisorn, och att du inte certifieras mot EMAS. Istället registreras du hos Naturvårdsverket.

Standarderna ger dig ett ramverk för att sätta upp syfte och mål med ditt miljöarbete, och för att implementera processer för systematisk utveckling och förbättring av miljöarbetet. Med ett miljöledningssystem får alla i företaget gemensamma mål att sträva mot och företagsledningen får kontroll över miljöarbetet.

Ta arbetet till nästa nivå

Certifieringen är en viktig del av miljöarbetet. Under certifieringsprocessen stämmer våra revisorer av hur ditt miljöledningssystem faktiskt fungerar och hur effektivt det genomsyrar organisationen. Alla våra revisorer har erfarenhet från verksamhets-, och utvecklingsstyrning, samt ledarskap och delar med sig av sin kunskap för att hjälpa dig att ta miljöledningssystemet till nästa nivå.

Säkra din framtid

Certifiera dig mot en miljöstandard och säkra både hållbarhet och konkurrenskraft.

 

 

Har du några frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen höra av dig till oss!
info@bmgprosanitas.se
Tel 031-360 70 20

Fördelar med miljöcertifiering

  Du möter krav från intressenter och öppnar nya dörrar

Du stärker ditt varumärke genom att visa att du att du tar ansvar för en hållbar utveckling

Du får effektivare och mer hållbara processer och med det ökad lönsamhet