Transport- och logisiksäkerhetscertifiering
ISO 28000 

Riskfri logistik, hur gör man det? Säkra transporter handlar om mer än att gods ska levereras smidigt och säkert, man måste säkerställa att logistigkedjans säkerhetsrisk är så låg som möjligt. För detta ändamål finns standaren ISO 28000:2007. Den gäller för alla storlekar av organisationen, i alla led inom produktion och försäljning.

Minska riskerna inom leveranskedjan

Standardens syfte är att minska riskerna för personer och last inom leveranskedjan. Den behandlar potentiella säkerhetsproblem i alla led i leveransprocessen, särskilt inom logistikområdet, med inriktning mot hot, terrorism, bedrägeri och piratkopiering. Den fokuserar också på att mildra effekterna av säkerhetsincidenter.

Strukturen i ISO 28000 liknar den som gäller för ISO 14001, och har även gemensamma element med andra stora ledningssystem som till exempel ISO 9001. Detta är en fördel för organisationer som söker integrering av säkerhetsaspekterna i sitt befintliga managementsystem.

 Se till att göra större vinster i ditt bolag!

Revisorn tar också en detaljerad titt på ert informationshanteringssystem, liksom alla era förpacknings-, lagrings- och transportprocesser - vilket innebär att certifieringsprocessen leder till betydande effektivitetsvinster för ditt företag. Se därför till att få ditt företag certifierat!

Mer information om standarden ISO 28000:2007 kan hittas här: https://www.tuv.com/world/en/iso-28000-certification.html

 

 
 

Har du några frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen höra av dig till oss!
info@bmgprosanitas.se
Tel 031-360 70 20